در صورتی که نرم افزار ترنم وحی 2 در ویندوز 8 (هشت) یا ویندوز 8.1، نصب و اجرا نمی شود و

شما دسترسی به دی وی دی نصب ویندوز ندارید، یکی از فایل های زیر را با توجه به نسخه ویندوز خود

دانلود کرده و نصب نمایید. پس از نصب آن می توانید نرم افزار ترنم وحی 2 را نصب کنید.

دانلود برای ویندوز 8 (هشت)

 

دانلود برای ویندوز 8.1 (هشت و یک)