رفع مشکل قسمت حفظ در نرم افزار ترنم وحی 2

در صورتی که در قسمت حفظ قرآن در ترنم وحی 2، هنگام پخش آیات، با پیغام خطا روبرو می شوید،

اقدامات زیر را انجام دهید.

1. چنانچه نرم افزار در حال اجراست از آن خارج شوید.

2. فایل زیر را دانلود نموده و اجرا نمایید. (چنانچه سوالی از شما پرسیده شده Yes را انتخاب نمایید)

دانلود فایل اصلاح قسمت حفظ

3. نرم افزار را مجددا اجرا نمایید.