رفع مشکل قرآن تجویدی - عدم اعمال تغییرات تیک های تجوید (ترنم وحی 2)

در صورتی که در قسمت قرآن تجویدی تیک های موارد تجویدی عمل نمی کند، اقدامات زیر را انجام دهید.

1. چنانچه نرم افزار در حال اجراست از آن خارج شوید.

2. فایل زیر را دانلود نموده و اجرا نمایید. (چنانچه سوالی از شما پرسیده شده Yes را انتخاب نمایید)

دانلود فایل اصلاح صفحه قرآن تجویدی

3. نرم افزار را مجددا اجرا نمایید.