در صورتی که در هنگام اجرای نرم افزار با مشکل فونت
Times new roman

برخوردید. فایل فونت زیر را دانلود نموده و نصب نمایید.

دانلود فونت

جهت نصب فونت می توانید روی آن راست کلیک نموده و گزینه

Install

را بزنید

و یا فایل را در پوشه

Fonts

داخل کنترل پنل سیستم کپی نمایید.