رفع مشکل "خطا در ساخت پوشه" شمیم وحی


در صورتی که در ویندوز ایکس پی هنگام اجرای نرم افزار ساخت خروجی با خطای ساخت پوشه مواجه می شوید، موارد زیر را انجام دهید.

1. وارد کنترل پنل سیستم شده و گزینه
Regional Language Options
را اجرا نمایید.2. حالا کادر کشویی اول را روی گزینه
English United states

بگذارید.


3. گزینه Apply سپس گزینه  OK را کلیک کرده و سپس نرم افزار شمیم وحی را دوباره اجرا نمایید.